Betingelser


Betingelser

Reservasjon og betaling
Ved reservasjon av lokaler på Nesttun Idrettsplass innbetales et depositum tilsvarende 50% av leiesum umiddelbart. Sluttfaktura med resterende del av leiesum samt utvask faktureres samme uke som selskapet holdes.

Bekreftelse på leie sendes ut per e-post ved reservasjon – det vil si registrering og betaling av depositum. Kalenderen for reservasjon er veiledende og ikke nødvendig 100% oppdatert til enhver tid. Dersom en reservasjon er i konflikt med større arrangementer i regi av Fana IL Fotball vil leietaker bli kontaktet for å avklare hvorvidt denne må endres ellers kanselleres.

Aldersgrense for leie av hele selskapslokalet er forøvrig 40 år – selvsagt med unntak av dåp / navnefest, konfirmasjon og bryllup. Beskrivelse av anledning skal meldes inn ved reservasjon.

Servering av Le Chef
Som en viktig lagspiller til Fana IL Fotball er Le Chef fast leverandør av catering og delikate anretninger til det nye klubbhuset på Nesttun Idrettsplass. Partene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale som at all servering av mat og drikke skal gjøres gjennom Le Chef.

Utover å avtale et skreddersydd menyvalg håndterer Le Chef også alle rutiner omkring oppdekking, servitører og kokker.

Tidspunkt
Ved selskaper fredag og lørdag disponerer man selskapslokalet fra klokken 18:00 med mindre annet er avtalt. Serveringen stenger klokken 01:30. Gjestene må da forlate lokalet innen klokken 02:00.

Ordensregler
Fana IL Fotball forbeholder seg retten til å belaste leietaker med en tilleggsregning i etterkant av arrangementet dersom det er ødeleggelser i lokalet eller av utstyr som medfører økonomiske utlegg for utleier. Utleier vil være behjelpelig med praktiske forhold under arrangementet, men det er leietaker selv som er ansvarlig for at selskapslokalet er i samme skikk som ved overtakelse.

Sikkerhet
Leietaker er forpliktet til å orientere sine gjester om rømningsveier og brannslukningsutstyr samt påse at rømningsveiene til enhver tid er ryddet.

Avbestilling
Ved avbestilling inntil tre måneder før selskapet får man refundert innbetalt depositum fratrukket et administasjonsgebyr pålydende kroner 1 000. Ved avbestilling senere enn tre måneder før selskapet beholdes det innbetalte depositumet i sin helhet.

Muskelterapeut

Fysioterapeut

Mental trener

Lege

Osteopat