Fysioterapeut


Fysioterapeut

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. For å fremme god helse jobber fysioterapeuter med kropp og bevegelse. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel-, nerve og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde vedlike funksjonsevnen samt utnytte egne ressurser. For å få til dette er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuten i Fana IL Frisk utfører undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling av skader samt oppfølging under opptrening. En god diagnostisering danner grunnlaget for valg av behandling både individuelt eller i grupper.

Lege

Mental trener

Osteopat

Muskelterapeut