Osteopat


Osteopat

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. Gjennom en grundig gjennomgang av pasienten sin sykdomshistorie og kroppen finner osteopaten sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Årsaken til plagene kan nemlig være et annet sted i kroppen der smerten oppleves.

Fana IL Frisk sin osteopat gir behandling med fokus på kroppens helhet hvor man har et sterkt fokus på årsakssammenhenger.

Lege

Mental trener

Muskelterapeut

Fysioterapeut